“Ο συνδυασμός του μεγέθους του δείγματος και της μέτρησης εκτενών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων θα επιτρέψει τη μελέτη των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και του μοριακού προφίλ ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων. Η εκτόξευση των δυνατοτήτων και εφαρμογών της ιατρικής ακριβείας αποτελεί παγκόσμιο στόχο της βιο-ιατρικής έρευνας, και η Μελέτη Υγείας Ηπείρου έχει σχεδιαστεί για να υπηρετήσει αυτό το στόχο”

– Κώστας Τσιλίδης, Κώστας Βακάλης,
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Μελέτης Υγείας Ηπείρου

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας,
Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ιατρική Φροντίδα Ιωαννίνων Ι.Κ.Ε.

Ερευνητές