01.

Ερωτηματολόγια

Θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός ερωτηματολογίων που θα συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια συνεντευκτών με σκοπό τη συλλογή των παρακάτω πληροφοριών: δημογραφικά χαρακτηριστικά, κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, φυσική άσκηση, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, διατροφή, χρήση κινητού τηλεφώνου, διάρκεια ύπνου, προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, χρήση φαρμάκων, ιστορικό της παιδικής ηλικίας, αναπαραγωγικό ιστορικό, άγχος, κατάθλιψη, γνωσιακές λειτουργίες

02.

Κλινικές Μετρήσεις

Θα διενεργηθούν οι ακόλουθες κλινικές μετρήσεις: ανθρωπομετρία (ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος, περίμετρος περιφέρειας μέσης και γλουτών, λιπομέτρηση), αρτηριακή πίεση και αρτηριακή σκληρία σε όλους τους συμμετέχοντες και σπιρομέτρηση, ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπέρηχος καρδιάς σε επιλεγμένο αριθμό συμμετεχόντων.

03.

Βιολογικά Δείγματα

Θα συλλεχθούν βιολογικά δείγματα αίματος, ούρων, σιέλου και κοπράνων (προαιρετικά), στα οποία θα μετρηθούν βιοχημικοί δείκτες και θα πραγματοποιηθεί γονιδιωματική, πρωτεομική και μεταβολομική ανάλυση.