Νέα επιδημιολογική μελέτη για την Ήπειρο – Ηπειρωτικός Αγών

Μια πρωτοποριακή προοπτική Μελέτη Υγείας Ηπείρου (Epirus Health Study) που θα διερευνήσει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσηµάτων, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών ξεκινά ομάδα καθηγητών της ιατρικής, με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014- 2020» της περιφέρειας Ηπείρου.

Στη νέα επιδηµιολογική µελέτη, επικεφαλής είναι οι καθηγητές του τμήματος Ιατρικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δρ. Κωνσταντίνος Τσιλίδης, Δρ. Ευαγγελία Ντζάνη, Δρ Ευάγγελος Ρίζος, Δρ. Ευάγγελος Ευαγγέλου και Δρ Ιωάννα Τζουλάκη και της Ιατρικής Φροντίδας Ιωαννίνων Ι.Κ.Ε. Δρ Κωνσταντίνος Βακάλης, Δρ. Μιχάλης Δούµας, Δρ. Βασίλης Τζοβάρας, Δρ. Δηµήτρης Συγκούνας.

Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου αποσκοπεί, παράλληλα, στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στο χώρο της υγείας, µέσω της ανάδειξης και επιβεβαίωσης νέων εξατοµικευµένων µεθόδων πρόληψης, πρώιµης διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης σηµαντικών νοσηµάτων.

Στη Μελέτη θα προσκληθούν να συµµετάσχουν κάτοικοι της Ηπείρου, ηλικίας 25 έως 70 ετών, και θα συλλεχθούν λεπτοµερείς πληροφορίες αποτελούµενες από ερωτηµατολόγια και µετρήσεις κλινικών και βιοχηµικών δεικτών.

Στόχος είναι η δημιουργία µια µοναδικής για τα Ελληνικά χρονικά πλούσιας βάσης δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για σηµαντική βιο-ιατρική έρευνα και καινοτόµο επιχειρηµατικότητα, στο εγγύς και απώτερο µέλλον.

«Ευελπιστούµε στη συµµετοχή και την υποστήριξη όλων των Ηπειρωτών στην σπουδαία αυτή προσπάθεια. Τους επόµενους µήνες θα δηµοσιευτούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µελέτη και τους τρόπους συµµετοχής σε αυτή», αναφέρεται σε ανακοίνωση της πρυτανείας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πηγή: Ηπειρωτικός Αγών

    Not Tags